Aort Balon Valvüloplasti İşlemi

Aort Balon Valvüloplasti İşlemi

4 yıl önce Patent Duktus Arteriosus (PDA) kapatılması operasyonu yaptığımız hastamız Huda, 4 yıl sonra Aort Balon Valvüloplasti (aort kapağını balon ile genişletme) operasyonunu başarı ile gerçekleştirdik. 

 

Patent Duktus Arteriosus (PDA) Nedir?

Doğum öncesi her bebekte, kalpten çıkan iki büyük atardamar arasında bir ara damar vardır. Doğumdan sonraki ilk 3 gün içinde, bu damar kendiliğinden kapanır. PDA bu damarın doğumdan sonra da kapanmayıp açık kalmasıdır. Zamanından erken doğan prematüre bebeklerde açık kalma oranı daha yüksektir.

Bu hastalarda, açık damar aracılığıyla vücuda gitmesi gereken temiz kanın bir kısmı akciğerlere gider. Bu olay bir yandan akciğer atardamarında basınç yükselmesine yol açarken, diğer yandan artan kan akımı kalbin daha fazla çalışmasına ve daha fazla yorulmasına sebep olmaktadır.

Düşük oranla üfürüm duyulması ile tanı konulur. Eğer damar çapı büyükse, daha bebeklikte hızlı nefes alıp verme, özellikle emerken aşırı terleme ve çabuk yorulma, yeterli kilo alamama dikkati çeker. Tanı, muayene sırasında üfürüm duyulması ve kalp yetersizliği bulgularının belirlenmesi ile konur.

 

Patent Duktus Arteriosus (PDA) Tedavisi

PDA’nın erken doğan bebeklerde bazı hastalarda ilaçla kendiliğinden kapanması sağlanabilir. Kendiliğinden kapanmayan PDA vakalarında kateter ile kasık damarlarından girilerek açıklığın kapatılmasıdır.

 

Aort Balon Valvüloplasti Nedir?

 

Aort kapağı vücuda kanı pompalayan sol karıncık (sol ventrikül) ile kalpten ayrılan ana atardamar (aort damarı) arasında bulunan kalp kapağıdır.

Edinsel Kalp Hastalıkları (çocuklukta geçirilen romatizmal ateş hastalığına) ya da Doğumsal Kalp Hastalıkları (doğuştan var olan kapağın yapısal bozuklukları) bağlı olarak daha erken yaşlarda da aort kapak darlığı gelişebilmektedir. Ciddi aort darlıklarında ana atardamara atılan kan miktarı belirgin olarak azalmakta ve çocuk kalp hastalıkları belirtileri olarak hastada göğüs ağrısı, bayılma ve nefes darlığı yakınmaları görülebilmektedir.
Aort kapak darlığının tedavisi kalp ameliyatı ile kapağın değiştirilmesi veya onarılmasıdır. Bununla birlikte kalp ameliyatı yapılamayan hastalarda kapağın balonla genişletilmesi gerekebilir.