Aort Balon Valvüloplasti

Aort Balon Valvüloplasti

Aort Balon Valvüloplasti

Aort kapak darlığında kalp kanı pompalarken aort kapağından geçmekte zorlanır. Bu da kalbin iş yükünü artırır. Bu durum kişiyi kalp yetmezliğine kadar götürebilir. Bu nedenle aort kapak darlığı mutlaka tedavi edilmesi gereken bir problemdir.

Aort kapak darlığı, doğumsal kalp hastalıkları ve edinsel kalp hastalıkları olarak görülmektedir. Aort kapak darlığında kalp sesleri tipik özellikler gösterir. Tanıyı kesinleştirmek ve kapak alanı, basınç farkı, sol ventrikülün performansı vs için ekokardiyografi (eko) çok değerli bilgiler verir.

 

Aort Balon Valvüloplasti Uygulaması 

Aort darlığında balon ile genişletme işlemi (balon valvüloplasti) önerilmektedir. Aort balon valvüloplasti işlemi daralmış mitral kapağın girişimsel kardiyologlar tarafından katater laboratuvarında balon yardımı ile genişletilme işlemidir.

Yenidoğan döneminden itibaren takibini yaptığımız Ali’ye Aort Balon Valvüplasti uygulaması Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Tuğçin Bora Polat ve ekibi tarafından başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir.