Çocuk Kalbi ve Covid 19 Enfeksiyonu

Erişkinlerde olduğu gibi çocuklarda da COVID-19 enfeksiyonu görülebilmektedir. Çocuklar hem diğer çocuklara hem de erişkin ve yaşlı bireylere damlacık yolu ile bu enfeksiyonu bulaştırabilirler.

Prof. Dr. Tuğçin Bora Polat 2019’dan bu yana dünya genelini etkileyen Covid-19 enfeksiyonu çocuklar üzerindeki etkilerini ve neler yapılabileceğini anlatıyor.