Çocuk Kalp Hastalıklarının Ameliyatsız Tedavileri

Çocuk Kalp Hastalıklarının Ameliyatsız Tedavileri

Günümüzde çocuk kalp hastalıklarının önemli bir kısmı girişimsel işlemler adı altında tedavi edilebilmektedir. Bu işlemler anjiyo labratuvarında ameliyatsız yöntemlerdir. Sıklıkla kasık damarları olmakla birlikte daha az sıklıkla boyun ya da kol damarlarından girilerek balon, stent ya da nitinol bazlı cihazlarla bu tedavileri yapmaktayız. Damar ve kapak darlıklarının açılması, bazı tip deliklerin kapatılmasında neredeyse tek ve ya öncelikli tedavi yöntemi olarak değerlendirilmektedir.

PDA, VSD, ASD, koroner fistüller sıklıkla tedavi ettiğimiz delik tipleridir.

Pulmoner stenoz (akciğer kapak darlığı), aort stenozu (ana damar kapak darlığı) , aort koarktasyonu ( ana damar darlığı) en sık müdehale ettğimiz damar darlıklarıdır.

Genelikle işlemler bir ya da iki günlük hasta yatışı ile cerrahi bir kesi oluşmaması nedeniyle çocuk için cerrahi işlemlere göre oldukça konforludur. Bu tedavilerin tedavi gerekliği olan hastalarda yaş sınırı yoktur. Yenidoğan döneminde son derece riskli bir kısım cerrahilerinin yerini (Duktal stent, RVOT stent işlemleri vb) bu tip işlemler aldığını söyleyebiliriz.

Öncelikli hedefin hastayı hayatta tutmak ve beraberinde optimal sonuç almak olduğunu düşündüğümüz çocuk kalp hastalıkları tedavisi  yukarıda bahsedilen girişimsel işlemlerin tecrübeli ellerde sonuçları yüz güldürücü yöntemler olduğunu söyleyebiliriz.