Çocuk Kalp Hastalıkları Belirtileri

Çocuk Kalp Hastalıkları Belirtileri

Çocuk kalp hastalıkları gençler ve çocuklarda azımsanmayacak kadar fazla görülüyor. Yenidoğan bebeklerde doğumsal kalp hastalıkları ön plandayken, daha büyük çocuklarda enfeksiyonlar ve genetik yolla geçen rahatsızlıklar, kalp hastalıklarına yol açabiliyor. Çocukların ebeveynler tarafından iyi gözlenmesi ve belirli aralıklarla rutin kontroller kalp hastalıklarının erken teşhisinde hayati önem taşımaktadır.

 

Çocuk Kalp Hastalıkları Belirtileri;

 • Morarma
 • Sık nefes alıp verme
 • Sıkıntılı solunum
 • Sıkça görülen solunum yolu enfeksiyonu
 • Kalpte üfürüm duyulması
 • Çarpıntı
 • Çabuk yorulma
 • Baş dönmesi
 • Bayılma
 • Göğüs ağrısı
 • Yüksek tansiyon
 • Kilo alamama
 • Gelişme bozukluğu

 

görülen 0-18 yaş arası olan çocukların, çocuk kardiyoloji hekimine acilen başvurmasını önermekteyiz.