Çocuk Kalp Hastalıkları Tedavileri

Doğumsal Kalp Hastalıkları Tedavi Yöntemleri

Kalp hastalığının tipine göre tedavi zamanlaması ve tedavi seçenekleri değişiklikler göstermektedir. Bunlardan özellikle küçük boyuttaki kalp delikleri yada ciddi olmayan damar darlıkları gibi bir takım rahatsızlıklar belirli bir süre sonra kendiliğinde normale dönebilmektedir. Ancak bu gibi durumların mutlaka bir çocuk kardiyoloji uzmanı tarafından gözlem altında tutulması gerekir. Bu tarz hastalıkların doğrudan ilaçla kalıcı tedavisi mümkün olmamakla birlikte kalpte yol açabilecekleri sorunları sınırlamak amacı ile bu hastalara ilaç tedavileri de uygulanabilmektedir. Ancak doğuştan kalp rahatsızlıkları ciddi boyutta ise, mümkünse açık kalp ameliyatı olmaksızın, damar yolundan kataterle girilerek tedavi edilebilmektedir. Günümüzde bu “ameliyatsız” tedavi tekniklerinin kullanımı oldukça gelişmiş ve yaygınlaşmıştır. Şayet bu teknikler de yetersiz kalıyorsa bu defa doğuştan gelen bu kalp hastalıkları açık kalp ameliyatı ile tedavi edilmektedir.

 

Edinsel Kalp Hastalıkları Tedavi Yöntemleri

Romatizmal kalp hastalığı, Kawasaki hastalığı, perikardit, miyokardit, enfektif endokardit, kardiyomiyopatiler, mitral kapak prolapsusu ve diğer kapak bozuklukları bu hastalıklardandır. Bu hastalıklar ya kalbin çeşitli bölgelerinin enfeksiyona maruz kalması sonucu, ya da kalp kası ile alakalı bozulmalardan ileri gelmektedir. Dolayısı ile enfeksiyon kaynaklı hastalıklarda öncelikle enfeksiyon sona erdirilip daha sonra tekrar etmemesi için ilaç tedavisi gibi önlemler alınmakta, ayrıca bu rahatsızlıklar kalp yetmezliği tarzı sorunlara yol açmışsa bunlar için de yine ilaç tedavisi önlemleri alınabilmektedir. Şayet bu rahatsızlıklar bahsettiğimiz yöntemlerle kontrol altına alınamayacak kadar ilerlemişlerse bu defa “ameliyatsız” girişimsel teknikler (anjiyo vb.) uygulanmaktadır. Gerekli görüldüğü durumlarda ise açık kalp ameliyatlarına başvurulmaktadır. Özünde bir kalp kası hastalığı olan kardiyomiyopatilerde ise ilaca dayalı kalp yetmezliği tedavisi ve ilerleyen aşamalarda ise cerrahi girişimler uygulanmaktadır.

 

Çocuk Kalp Ritim Bozuklukları Tedavi Yöntemleri

Kalpte yapısal bir sorun olsun ya da olmasın, kalbin kasılmasını ve gevşemesini düzene sokan elektriksel ileti sistemindeki tüm bozukluklar “ritim bozuklukları” olarak adlandırılmaktadır. Ayrıca, hem “aritmi” hem de “disritmi”, genel olarak kalp atışlarındaki düzensizlik ve eşitsizlik, yani ritim bozukluğu anlamında kullanılmaktadır.

Kalp ritim bozukluklarının bir kısmının her hangi bir tedavi uygulanmaksızın izlenmesi uygun olabilmektedir. Bunun uygun olmadığı hastalarda ise kalp ritmini düzenleyici ilaç tedavileri uygulanır. Ayrıca bazı ritim bozukluğu problemlerinde kalıcı kalp pili benzeri araçlarda tedavinin bir parçası olabilmektedir.