Çocuklarda Kalp Çarpıntısı Nedir? Nasıl Teşhis Edilir?

Ortalama kalp hızı erişkinlerden farklı olarak çocuklarda yaş küçüldükçe artar. Ebeveynlere göre hızlı olduğu düşünülen değerler yaş grubuna göre normal olabilir. Ancak unutulmamalıdır ki yenidoğan döneminden hatta anne karnında başlayarak tüm yaş gruplarında çarpıntı çocuk kalp hastalıkları olarak karşımıza çıkabilir. Öykü, hastanın kliniği ve muayene bulguları tanıya gitmede bazen işe yararsa da sıklıkla olay anının değerlendirilebilmesi yani hızlı atımlardaki ataklarda EKG çekilmesi önemlidir. Atak bittiğinde her şey normal gibi görünebilir.  Nadiren atak dışında da EKG ile tanıya gidilebilir. Hastanın öyküsüne atak sıklığına göre Holter denilen 24 saat EKG kaydediciler, uzun süre hasta üzerinde taşınabilen hatta cilt altına yerleştirilebilen atak anı kaydediciler diğer tanı koyma yöntemleridir. Şüpheli ve ritim bozukluğu geldiğinde hastanın dinamiğini bozan ancak bir şekilde dökümante edilememiş çocuklarda öncelikle yemek borusundan aktivite verilerek ritim bozukluğu ortaya çıkarılmaya çalışılabilir, bazı durumlarda da kasıktan girilerek kalp içerisinde ritim çalışması yapılarak hem tanıya gidilir, aynı seansta da tedavi edilebilir.  Klinik bulguları açısından özellikle yavaş ritimli durumlarda bayılmalar, gelişme gerilikleri, uzun süren çarpıntılarda kalp kasının yorulmasıyla kalp yetmezliği ya da uygunsuz çalışan kalp ritimlerinde terleme, bayılma gibi şikayetler ön plandadır. Bir grup hastada da ölümcül ritim karmaşası maalesef gelişebilmektedir.

 

Ritim Bozuklukları Nasıl Tedavi Edilir?

Bazı durumlarda sadece izlemle yetinilir. Ekstra atımla giden selim seyirli ritim bozuklukları  en sık bu şekilde izlenir. Bunun dışında İlaç tedavileri ritim bozukluklarında sıklıkla tercih edilir. Ritim bozuklukları ilk 3 yaş için bu şekilde tedavi edilmesi akılcıdır. Özellikle 15 kg üzerinde çocuklarda yeterli kalp büyüklüğü oluştuğu için tehlike oluşturmadan kasıktan girilerek katater ile ritim bozukluğuna yol açan aktivite yakılarak ya da dondurularak ortadan kaldırılabilir. Son 25 yıldır tercih edilen bir yöntemdir. Ancak çok küçük çocuklarda zorunda kalmadıkça uygulanmamalıdır.  Bazı ritim bozuklukları ise sadece kalıcı pil ya da ritim bozukluğu anında şoklayıcı pil takılması ile tedavi edilebilir.

Tedavi Sonrası Yaşantı Nasıl Devam Ediyor?

Öncelikle birkaç kalp ritim bozukluğu dışında temel amaçlanan yaşam kalitesini arttırmaktır. Özellikle kateter ile tedavilerde öncelikle çocuğun ya da ailenin beklentileri ön planda tutulmalıdır. Bu çocukların oyun, ders ya da diğer aktivitelerde sıkıntı yaşamaması ve bu ritim bozukluğunun hayati tehdit oluşturmaması durumunda aile ve dokturun ortak karar vermesi son derece önemlidir. Kateter işlemlerinin kalıcı kalp pili uygulaması ile sonuçlanabileceği ve hastanın başka bir hastalıkla yüz yüze kalma riski detaylı bir şekilde anlatılmalıdır. Bunun dışında gerek ilaç gerekse girişimsel işlemlerin yaşam kalitesini arttırdığı bir gerçektir. Bunun dışında bazı ölümcül ritim bozukluklarında şok cihazlarının kullanımı hayat kurtarıcıdır.