Göğüs Ağrısı

Çocuklarda Göğüs Ağrısı

Göğüs ağrısı, baş ve karın ağrısından sonra çocuklardaki en sık 3. sıradaki ağrılarıdır. Kalp hastalıkları çocuklardaki göğüs ağrısının nedenleri arasında çok az bir yere sahiptir. Ancak nadir görülen kalp kaynaklı sebeplerin oldukça şüpheci bir gözle değerlendirilmesi oldukça önemlidir. Bu sebeplerin büyük bir kısmının ciddi sorunlara yol açabileceği unutulmamalıdır.

 

Çocuklarda Göğüs Ağrısın Kalp İle İlişkili Nedenleri Nelerdir?

Göğüs ağrılarının %5’i kardiyak nedenlerden kaynaklanmaktadır. Kalp kasının kalınlaşması, koroner arter anomalileri,  kapak gevşeklikleri, bazı damar kapak darlıkları, ritim bozuklukları göğüs ağrısı yaratabilir. Eğer göğüs ağrısına aşağıdakiler eşlik ediyorsa kalbe ait nedenler düşünülür ve ileri tetkiklerin yapılması önerilir;

  • Göğüs ağrısının egzersizle beraber olması ya da artması
  • Göğüs ağrısının genel durum bozukluğu yaratması (bayılma, terleme gibi)
  • Tam yeri lokalize edilemeyen sıkıştırıcı ağrılar
  • Çarpıntı birlikteliği
  • Kalp ameliyatı geçilmiş olmak
  • Ailede ani ölüm ya da genç yaşta ölüm öyküsü olan olgular
  • Ailede kalp kası kalınlığı olan hasta öyküsü bulunması

Kardiyak kökenli göğüs ağrılarına genellikle senkop, çarpıntı gibi yakınmalar eşlik eder, eforla provake olan ağrılardır. Fizik incelemede patolojik bulgular vardır; EKG ve telekardiyografide de patolojiler saptanır. Bu tip ağrılar çocuk kardiyoloğu tarafından değerlendirilmelidir.

Kalp Dışı Kaynaklı Göğüs Ağrıları Nelerdir?

Sık görülen şekli meme altında iğne batar gibi, aralıklı tekrarlayan ancak aralarda tamamen geçen ağrılardır. Kas krampları şeklindedir ve ağrı noktasal gösterilir, kas dokusu eşlik ettiğinden solunumla batma hissi artabilir, kısa sürelidir, defalarca tekrarlayabilir. Bunun dışında göğüs kafesi eklem birleşme yerlerinde yangılanmalar diğer sebeplerdendir. Nadiren çocuklar ağır egzersiz, ağır yük kaldırma gibi vücudun üst kısmının kullanılması gereken durumlardan sonra da göğüs ağrısından şikayet edebilirler. Bu tip kas ağrılar sıklıkla omuzun hareketi ile artış göstermeye eğilimlidirler. Öksürük göğüs duvarı ve karın üst kısmındaki kaslarda ağrı hissine neden olabilir. Okul çağındaki çocukların sınav stresleri, okul başarıları, aldıkları eğitimin kalitesi ve gelecek kaygıları göğüs ağrısı nedeni olarak karşımıza sık olarak çıkmaktadır. Sindirim şikayetlerine bağlı göğüs ağrısı olabilir. Özellikle ülser ve asit reflüsü gibi durumlarda göğüs kemiğinin altında yanma hissi olarak ortaya çıkabileceği gibi, çocuklar çoğu kez bu hissi tarif etmede güçlük yaşarlar. Ağrı yemeklerle ilişki gösterir.  Ataklar şeklinde gelen aile öyküsü pozitif olan ağrılarda ailevi Akdeniz ateşi, ataklar şeklinde gelip egzersizle provake olan ağrılarda astım akla getirilmelidir.

Çocuklarda Göğüs Ağrısı Neden Olur? İşte Sebepleri…