Çocukluk Çağı Covid-19 Enfeksiyonu ve Kalp

Çocukluk Çağı Covid-19 Enfeksiyonu ve Kalp

Ülkemizde de dünyadaki süreciyle benzer şiddette devam eden Covid-19 salgını çocukluk yaş grubunda yetişkinlerdeki ağır seyrinden uzak olsa da bazı yönleriyle dikkate alınması gereken bir durumdur. Özellikle erken ve geç dönemde de kalbin katmanlarını ve damarları etkilemektedir. Düşmeyen ateş yüksekliği erken dönemde kalp ve damar yapılarının etkileme potansiyelini arttırmaktadır. Mutlak suretle kalbin durumunun tetkik edilmesini gerektirmektedir. Özellikle kalbin kasılma görevinde orta tabakası ve kalp zarı en çok etkilenen bölgelerken, damarlarda vaskülit denilen iltihaplanma ve bu durum ilişkili pıhtı atması, koroner damar genişleme ve düzensiz daralmalar ön plana çıkmaktadır

Nefes darlığı ve hızlı solunum, çarpıntı ve aralıklı kuvvetli atım hissi, göğüste ağrı kalbin tutulduğunun belirtileri olabilir. Bu durum hastalık geçirdikten 2-3 hafta sonrada olabilir. Hastalık sürecinden 3 aya kadar bu tür etkilenmeler bildirilmiştir.

Bu tür belirtiler izlendiğinde çocuk kardiyoloji uzmanlarının kalp kası enzimlerinin tetkik edilmesi, EKG, ekokardiyografi gibi görüntülemeler önem arz etmektedir. Tetkikler sonucunda etkilenmiş çocuklarda erken dönemde verilen immun sistemi düzenleyici ve destekleyici ilaçlar ve kan ürünleri hastalıkla mücadelede önemlidir.

Çocukluk yaş grubunda çoklu organ tutulumu ön plana çıkıp daha karmaşık bir süreci beraberinde getirebilir. Böbrek, bağırsak tutulumu, nörolojik etkilenmeler akciğer tutulumu olmadan çocukları çok daha fazla etkilemektedir. Bazı çocukların hayati organları görüntüleyen cihazlarla yoğun bakım ünitelerinde izlenmesi gerekebilir.

Özellikle bağışıklık sistemi problemi olan, kronik hastalığı olan, aşırı kilolu ya da yaşına göre çok düşük kilolu, genetik hastalıklı olan hastalar hastalıkla mücadele de daha riskli gruptadır. Bu sebeple bu hasta grubu belirli bir yaşa kadar aşılama sürecine de girmiştir.

Özetle çocukluk çağı Covid 19 enfeksiyonunda kalp ve damar tutulumları hastalık seyrini etkileyen bir süreci beraberinde getirebileceği akılda tutulmalıdır.