Covid-19 Aşısı ve Yüksek Riskli Doğumsal Kalp Hastalıkaları

Covid-19 Aşısı ve Yüksek Riskli Doğumsal Kalp Hastalıkları

Covid 19 m-RNA (ülkemizde Biontech)  kalp üzerine etkileri

Covid-19 m-RNA aşıları (Biontech, Astrazeneca ve Moderna) 250 bin vakada sadece 1 olguda kalp kası ya da kalp zarı iltihabı yapmaktadır. Ayrıca Covid aşıları sonrası gelişen kalp etkilenmesi sıklığı ikinci doz sonrası gelişir ve iyi seyirlidir.

Aşısız Çocuklarda Şiddetli Enfeksiyon Riski

Aşısız 21 yaş altı Covid-19 enfeksiyonu geçirmiş çocuklarda çoklu sistem tutulumlu ağır enfeksiyon oranının 10 bin de 3 oranındadır. Daha da önemlisi hastalığa bağlı çoklu sistem tutulumu çocuklarda kaybedilme oranları çeşitli serilerde %30-60 gibi çok yüksek oranda bildirilmiştir.

Doğumsal Kalp Hastalığına Sahip Çocuklar Riskli mi?

Covid 19 enfeksiyonu çocuklarda doğumsal kalp hastalıkları ya da edinsel kalp hastalıkları açısından efor kapasitesi düşük (NYHA klas 3 ve üstü), oksijen değerleri düşük (istirahatte %90 oksijen saturasyon değerlerini altında), ritim bozukluğu olan, kalp delikleri önemli kalp büyümesine sebep veren (Qp/Qs 1.5), orta ve önemli aort genişlemesi olan, orta ve önemli kapak darlıkları olan, klinik veya laboratuvar kanıtlı organ yetmezliği olan, akciğer tansiyonu olan (ortalama pulmoner basınç>25 mmHg ya da geri dönüşümsüz akciğer damar basıncı olan (Eisenmenger sendromu) hasta grupları yüksek riskli olarak bildirilmiştir.

Yukarıda belirtilen klinik bulgulara sahip doğumsal kalp hastalıklı 12 yaş ve üstü çocuklarda Covid 19 aşısı önerilmektedir.