En Sık Görülen Kalp Delikleri Ve Tedavileri

En Sık Görülen Kalp Delikleri Ve Tedavileri

Sık Görülen Kalp Delikleri Nelerdir?

Kalp iki karıncık ve iki kulakçık olmak üzere 4 odacıklı bir yapıya sahiptir. Bazı bebekler bu odacıklar arasındaki duvarlarda deliklerle doğabilirler. En sık şekliyle karıncık denilen yapılar arasındaki deliklere VSD (ventriküler septal defekt), kulakçıklar arasındaki deliklere ASD (atriyal septal defekt) diyoruz. Bazen kalbin tam orta kısmı hem karıncık hem kulakçıklar arasında AVSD (atrioventriküler septal defekt) olarak adlandırdığımız tamamen delik olabiliyor.

 

Anne Karnındaki Deliklerde Kapanmayabilir

Anne karnında var olan iki farklı delik tipi de doğduktan sonra bazı hastalarda kapanmayabiliyor. Bunlardan biri kulakçıklar arasında delikten çok kapakçık gibi bir yapı olan PFO (patent foramen ovale) ve bir diğeri PDA (patent duktus arteriosus)’dur.

Bazen Delik Tipleri Çoklu Ve Karmaşık Olabilir

Bu delik tipleri tek başlarına görülebilir ya da bazı damar darlıkları veya kalp odacık geliş anomalileri ile birlikte kompleks olarak karşımıza çıkabiliyor.

 

Genelde Nasıl Farkedilir?

Çocuk kalp hastalığı olan delikler genelikle çocuk hekimlerinin genel muayenelerinde duydukları üfürümler ile biz çocuk kardiyologlarına başvururlar. Bu çocukların genel muayeneleri ve çocuk kalp hastalıkları belirtileri sıklıkla çabuk yorulma, emme güçlüğü, kilo alamama, çok terleme, çarpıntı, bayılma sık enfeksiyon geçirme, morarma olabiliyor. Bu bulgularla da bazı aileler çocuk kalp uzmanlarına başvurabiliyor.

 

Tanı Nasıl Konulur?

Çocuk kardiyolojisi muayenesi ve yapılan ekokardiyografik (kalp ultrasonografisi) değerlendirme ile tanılarımızı kesinleştiriyoruz.

 

Tedavileri Nasıldır?

Günümüz teknolojisi ve üretilen cihazlarla bir kısım delik tecrübeli girişimsel çocuk kardiyolojisi uzmanı tarafından çocuk kalp hastalıkları tedavi edilebilir. VSD deliklerinin bir kısmı, ASD delikleri önemli bir kısmı ve PDA deliklerinin tamamına yakını anjiyo işlemi ile ameliyatsız tedavi edebiliyoruz.

Bir kısım küçük delik kalbi büyütmüyorsa sadece ekokardiyografik değerlendirme ile belirli aralıklarla izliyoruz.

Çok geniş ve/veya yerleşimi kapaklara ve kalp dış duvarına yakın yerleşimli delikler genellikle cerrahi gerektirebilir. Genellikle bu deliklerin ameliyatla kapatılama başarısı oldukça yüksektir.

Bilinmesi gereken en önemli konu çocuk kalp cerrahisi tecrübeli ekip işidir. Genel tecrübe bu hastaların tedavisinde başarının ameliyat öncesi değerlendirme, ameliyat süreci ve ameliyat sonrası yoğun bakım sürecinin çok iyi yönetilmesi gerekmektedir.