Fetal Ekokardiyografi

Fetal ekokardiyografi yöntemi ile anne karnındaki bebeklerde kalp hastalığı tanısı koymak mümkün olmaktadır. Kalbin gelişmiş ultrason cihazlarıyla ile incelenmesi temeline dayanır.

Optimal sonuç alabilmek için sıklıkla gebeliğin 18-23. haftaları arasında detaylı fetal ekokardiyografi işlemi yapılır. Şüpheli bir bulgu saptanması durumunda gebeliğin her döneminde yapılabilir. Bu inceleme ile bebekteki yapısal kalp anomalileri yüksek oranda teşhis edilebilir.

Gebelikte kalp hastalığı tanısı konulduğu zaman;

  • Çok ağır kalp hastalığı olan bebekler örneğin kalbin sol karıncığının gelişmediği “hipoplastik sol kalp sendromunda” olduğu gibi doğumdan sonra da yapılacak çok fazla müdahale olmadığı hastalıklar için ailenin isteği ile tıbbi gebelik sonlandırması mümkün olabilir.
  • Önemsiz kalp delikleri, hafif damar darlıkların varlığında ise doğuma kadar bu deliklerin kapanabileceği, damar darlığının çocuğa zarar vermeyeceği ifade edilip  ailenin endişeleri giderilebilinir.
  • Ancak bazı kalp hastalıklarında doğum sonrası birden çok anjiografik ve cerrahi girişimler gerekebilir, bu riskler aileye anlatılarak hamileliğin sonlandırılıp sonlandırılmasına karar verilebilir.

 

Fetal ekokardiyografik değerlendirme özellikle anne karnında tanı konulan ağır kalp hastalıkları önceden tespiti noktasında son derece önemlidir. Bu bebeklerin gerekli girişimlerin yapılabileceği merkezlerde doğması, acil uygulanacak tedavi ve yoğun bakım koşullarının sağlanması bebeklerin karşılaşabileceği önemli sorunları önler.