Gebelikte Kalp Hastalıkları

Gebelikte Kalp Hastalıkları

Gebelikte Kalp Hastalıkları

Çocuk sahibi olmaya karar verildiği ilk andan itibaren yaşanan heyecan doğuma yaklaştıkça artmaya başlar. Gebelik başlangıcından itibaren anne-babalar fetal gelişim sürecinin takibi ile bebek gelişimi hakkında birçok belirsizlikle karşılaşabilirler. Peki bebek kalp gelişim süreci nasıl ilerlemektedir.

Gebeliğin 19. gününden itibaren gelişmeye başlayan kalp, ilk gelişim gösteren organdır. Gebeliğin 3.haftasında kalbi atmaya başlayan bebeğin uzun kalp yolculuğunda gebeliğin 16.haftasından itibaren fetal ekokardiyografi ile yakından gözlenmektedir. Bu gözlemler bebeğin kalp gelişimi sırasında anormallikler olup olmadığını öğrenmek için yapılmaktadır. Anne karnındaki bebeğin kalp gelişiminde görülen anormallikler Doğumsal Kalp Hastalıkları olarak adlandırılmaktadır.

Doğumsal Kalp Hastalık Nedenleri

Doğumsal kalp hastalıklarının çoğunun nedeni bugün için tam olarak bilinmese de bazı faktörlerin bu hastalıklara neden olabileceği kabul görmüştür.

  • Anne, baba veya yakın akrabalarından birinde doğumsal bir kalp hastalığı bulunması,
  • Akraba evliliği,
  • Hamileliğin özellikle erken döneminde bilinçsiz ilaç kullanımı
  • Hamileliğin özellikle ilk 3 ayında geçirilen enfeksiyonlar (bebeğin kızamıkçık, CMV, HIV enfeksiyonu gibi viral enfeksiyonlara maruz kalması),
  • Hamilelikte radyasyona veya röntgen ışınlarına maruz kalınması,
  • Annenin şeker hastası olması,
  • Hamilelikte alkol kullanılması,
  • Down (kalp hastalığı riski %50), Turner sendromu gibi genetik hastalıkların varlığı,

Doğumsal Kalp Hastalıkları Nelerdir?

Halk arasında “kalpte delik”(Üfürüm) olarak bilinen doğumsal kalp anomalileri; karıncık ve kulakçıklarda görülen gelişme bozuklukları, karıncık ve/veya kulakçıklar arasındaki delikler, kalbin göğüs kafesindeki yerleşim anomalileri (sağda, solda veya göğüs kafesinin ortasında yerleşme), kalbe giren ya da çıkan damarlarda görülen problemler, kalp kapakçılarında darlık ve/veya yetersizlikler, koroner damar anomalileri veya bunların birçoğunun aynı anda görüldüğü gelişim bozukluklarıdır.

Anne adayı için doğumsal kalp hastalığı olan bir çocuk doğurma olasılığı 1000 canlı doğumda 1’dir. Bebeğin anne karnındaki gelişimi sırasında genetik ve/veya çevresel faktörlerin etkisiyle doğumsal kalp hastalığı oluşma riski artar. Ailede doğuştan kalp hastalığı öyküsü, ileri yaş anne gebeliği veya bebekte kalp dışında başka bir anomali saptandığında, bebekte kalp hastalığı olma ihtimaline karşı günümüzde gebeliğin 16. haftasından itibaren ‘Fetal Ekokardiyografi’ yöntemi kullanılır. Bu yöntemle bebeğin anne karnındayken kalbi incelenerek; kalp anomalilerinin belirlenmesi ve doğumdan sonra yapılacak müdahaleler konusunda gerekli hazırlıkların yapılması mümkündür.