Küçük Kesili Çocuk Kardiyoloji Cerrahisi

Küçük Kesili Çocuk Kardiyoloji Cerrahisi

Son yirmi yılda gerek çocuk kalp cerrahisi gerekse girişimsel kardiyoloji alanında büyük gelişmeler oldu. Girişimsel kardiyoloji ile ameliyatsız yöntemlerle kalp deliklerinin kapatılması, darlıkların stent ve balonlarla giderilmesi işlemleri oldukça yoğunlaştı.

Cerrahi alandaki en büyük gelişmelerden biri de kuşkusuz çok küçük kesilerden kalbe ulaşıp uygun cerrahi malzemelerle hastaların tedavi edilmesi olmuştur. Klasik yöntemde önden sternumun (iman tahtası, göğüs kemiği) ve kaburgalar kesilerek kalbe ulaşılırken bu yöntemde kalpteki hastalığın yerine göre meme altından, koltuk altından, göğüs kemiğinin altından ya da üstünden cerrahi işlem yapılabilmektedir.

Her iki disiplinin (çocuk kardiyoloji ve çocuk kalp cerrahisinin) amaçladığı nokta hastayı sarsmadan güvenli ve sonuç alma noktasında etkin yöntemlerle hastaların hem hızlı toparlanması, hem sağkalım oranlarını arttırma ve bir kısım hastanında bu küçük kesi ve girişimlerle yara izi büyüklüğüne bağlı kozmetik kaygısını minimuma indirmektir.

Bu tür işlemler unutulmamalıdır ki tecrübe ve becerinin sürece dahil olduğu bir öğretidir. Özellikle çocuk kalp cerrahisinde küçük kesilerden cerrahi işlemler hasta küçüldükçe kesi alanından hastalıklı bölgeye ulaşmak ciddi değerlendirme ve bilgi gerektirir.

Gelişmiş kliniklerde belirli bir hasta tecrübesi sonrası bu tip cerrahilerinin 10 kg altındaki bebeklere de yapıldığını görüyoruz.

Prof. Dr. Tuğçin Bora Polat ve ekibi tarafından 10 kg altı bebeklerde küçük kesili çocuk kardiyoloji cerrahisi işlemler yapılmaktadır. Çocuk kardiyolojisi ve kalp cerrahisinin ortak kararı ile önemli bir kısım hasta kliniğimizde bu cerrahi yöntemlerle başarı ile tedavi edilmektedir.