Miyokardit: Teşhis ve Tedavi Yöntemleri

Bebeklerde Kalpte Üfürüm

Miyokardit: Teşhis ve Tedavi Yöntemleri

Miyokardit, kalp kasının iltihaplanmasıdır ve genellikle virüsler, bakteriler ve ilaçlar gibi etmenlerle tetiklenir. Belirtileri arasında ateş, nefes darlığı, göğüs ağrısı ve kalp ritim bozuklukları bulunabilir; fakat bazen semptomsuz olabilir. Teşhisi için EKG, ekokardiyografi, MRG, kan testleri ve endokardiyal biyopsi kullanılabilir.

Miyokarditin riskini azaltmak için viral enfeksiyonlara karşı aşı olabilir, kişisel hijyeninizi koruyabilir ve böcek ısırıklarından korunabilirsiniz. Tedavi sonrası düzenli doktor kontrolü önemlidir.

Uzun dönemde, miyokardit tedavi edilmezse kalp hasarına veya ölüme yol açabilir. Miyokarditten korunmak için dinlenme, dengeli beslenme, sigara ve alkolden kaçınma, ve düzenli doktor kontrolleri önerilir. Miyokarditten tam iyileşme şansı vardır, ama bazı hastalarda kalıcı kalp sorunları olabilir.

Çocuklarda kalp kasılma bozukluklarının (miyokardit, kardiyomyopati) etkin tanı ve

tedavisi

Çocuklarda çeşitli sebeplerle kalp kası hücreleri fonksiyonlarını kaybedebilir. Bu etkilenme

kalp kası dokusunun esas fonksiyonu olan kasılmasını zayıflatır ve sıklıkla geri dönüşümsüz

kalp kası hastalığı anlamına gelen kardiyomyopati durumuna dönüşür. Bu etkilenme önemli

bir kısım hastada kalp nakline kadar giden bir ilerleyici süreçle sonuçlanabilir.

Özellikle kış aylarında geçirilen bazı solunum yolu hastalıkları kalp kasını da etkileyebilir ve

bunun sonucunda buna sebep olan mikroplar (sıklıkla viral) kalp kasında iltihaplanmaya

sebep olur.

Bu duruma myokardit yani kalp kası iltihaplanması diyoruz. Bu en sık gördüğümüz kalp kası iltihaplanması sebebidir. Bu yangılanma süreci etken ortadan kalksa da (aviral durum) devam edebilir ve kalbin foksiyonlarını bozabilir.

Bunun dışında metabolik (kalbi etkileyen vücutta olmaması gereken birikimler) ve kalbi

besleyen damarların (koroner) anormalikleride kalp kasını bozabilir.

Kliniğimizde etkin tanı sürecinde 

Myokard biyopsisi ile (sağ kalp iç duvarından parça alınması işlemi)

Yangılanma (enflamasyon) histopatolojik (doku yapısının değerlendirilmesi) inceleme ile değerlendirilebilir.

Dokunun içine hapsolmuş iltihaplanmaya neden olan mikrobik etkenler PCR ile tespit

edilebilir (viral-aviral ayırımı)


Doku içerisine yüklenmiş metabilik sebepler gösterilebilir.

Koroner damarların durumu biyopsi alma sürecinde aynı seansda değerlendirilebilir.

Bu değerlendirmeler sonunda tanıya uygun ilaçlarlarla hastalık kontrol altına alınabilinir,

daha çok ilerlemesi engellenilir. Bu tedavi süreçlerinin tümü kliniğimizde başarı ile yapılmaktadır.