Opere Norwood Comprehensive Stage

Opere Norwood Comprehensive Stage

Opere Norwood Comprehensive Stage

Norwood Hipoplastik Sol Kalp Sendromu Nedir?

Hipoplastik sol kalp sendromunda aort, aort kapağı, sol ventrikül ve mitral kapağı da içeren kalbin sol tarafındaki gelişim geriliğidir. Akciğerlerden dönen kan iki kulakçık arası delikten sağ kulakçığa geçmek durumundadır. Sağ karıncık gelen kanı akciğer atardamarına pompalar ve akciğer atardamarı ile aorta arasında açık kalan duktus bağlantısı (PDA-patent ductus arteriyozus) sayesinde kan aort damarına ve oradan da tüm vücuda ulaşır.

Norwood Ameliyatı Nedir?

Çocuk Kalp Ameliyatı içerisinde Hipoplastik sol kalp sendromu, düzeltilmesi en zor ve kompleks anomali olarak değerlendirilmektedir. İlk aşamada Norwood Ameliyatı adı verilen yöntemle, yeni bir aort damarı oluşturulur ve bu, sağ karıncık ile ilişkilendirilerek, tek karıncıktan aort damarının çıkması sağlanır. Akciğer atardamarı aort damarından ayrılarak, bir şant aracılığı ile kan alması sağlanır.

 

 Pulmoner Arter Stent İşlemi

Pulmoner arter içinde destek sağlamak için bir iskelet gibi davranan stent küçük, metal kafesten oluşmuş bir tüptür. Daralmış artere stent yerleştirmek için, kılavuz tel üzerinden ilerletilen bir balon kateter kullanılır. Stent daralmış olan bölgeye geldiğinde, balon şişirilir ve stent arterin çapına uygun şekilde genişler damar duvarına tutunur. Balon söndürüldükten sonra stent yerleştirildiği noktada daimi olarak kalır. Birkaç hafta içinde stentin üzeri normal damar hücreleri  ile kaplanarak iyileşir.

 

Doğumsal Kalp Hastalıkları ve Edinsel Kalp Hastalıkları alanında İstanbul’da Çocuk Kardiyoloji Bölümü alanında gelişmiş imkanlar sunan hastaneler ve Uzman Kardiyoloji Doktorları ile sağlıklı ve başarı şansı daha yüksektir. Doğumsal Kalp Hastalıkları sebebi ile Norwood (Hipoplastik Sol Kalp Sendromu) Ameliyatı olan hastanın Ekstrakorporeal Membran Oksijenasyonu altında Pulmoner Arter Stentlenmesi işlemi ACIBADEM Atakent Hastanesi, Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Prof. Dr. Tuğçin Bora Polat ve ekibi tarafından gerçekleştirildi.