Üfürüm

Üfürüm; steteskop (dinleme aleti) ile kalp muayenesinde normal kalp sesleri dışında kanın kalpte veya büyük damarlarda dolaşırken oluşturduğu titreşimler sonucu duyulan sestir. Üfürüm, çocuklarda oldukça sık saptadığımız bir bulgudur.  Sağlıklı çocukların %70-85’inde masum üfürümler duyulabileceği gibi; üfürüm, doğuştan kalp hastalıkları veya edinsel kalp hastalıklarının bulgusu da olabilir. Üfürümler şiddetlerine göre 6 dereceye ayrılır. Kalp muayenelerinde şiddet 1/6 ile 6/6 arası ifade edilir. Bi­rinci derece üfürümler en hafif olan üfürümler olup, 6. derece üfürümler ise en şiddetli duyulan üfürümlerdir.

 

Masum Üfürüm Nedir?

Çocukluk çağında duyulan üfürümlerin büyük bir kısmı masum üfürümlerdir. Hastaların çoğunda üfürüm,  ateşli bir hastalık nedeniyle doktora gittiklerinde fark edilir. Ateş ve kansızlık dönemlerinde, dakikadaki kalp atım sayısı ve kan hacmindeki değişimler daha fazla olduğundan masum üfürümler daha şiddetli veya duyulabilir hale gelir. Sıklıkla okul öncesi dönemde duyulmakla birlikte, çocukluk çağının her döneminde masum üfürüm duyulabilir.  Bu üfürümün çocuklara hiçbir zararlı etkisi yoktur.  Çocuk büyüdükçe göğüs kafesi kalınlığının artması ile daha az duyulur hale gelebilir, erişkin dönemde tamamen kaybolabilir. Üfürümün kaybolup kaybolmamasının hiçbir önemi yoktur. Sıklıkla masum üfürümler kalp hastalığı zannedildiği gibi, bazen de organik kalp hastalıkları masum üfürüm zannedilerek tanı ve tedavide gecikmeye yol açarlar. Üfürümlü bir hastanın öykü, sistemik muayene ve ayrıntılı bir kalp-damar sistemi muayenesi ile değerlendirilmesi gerekir. Ayrıca kardiyolojik muayenede üfürümlerin yanı sıra kalp sesleri, ek kalp sesleri ve nabızların muayenesi de tanıda önemlidir. Şüpheli olgularda kesin tanı çocuk kardiyoloji uzmanlarınca konulmalıdır.

Genel  Yaklaşım Nasıl Olmalıdır?

Büyüme-gelişme geriliği olan, nefes darlığı çeken ya da hızlı nefes alan olgular,  beslenme güçlüğü çeken bebekler, göğüs ağrısı olan olgular, çok terleyen olgular başka sistemik bulguları olan ya da sendromik (doğumsal başka anomalileri barındıran), ağız içi ve parmak uçlarında morarması olan olgular, şiddeti fazla olduğu ifade edilen ya da şiddeti pozisyonla değişmeyen üfürümlü olgular, akciğer filminde kalp gölgesine ait şüpheli bulguları olan, sık akciğer enfeksiyonu geçiren, çabuk yorulma öyküsü olan, doğumu itibariyle geçmeyen hırıltısı olan, daha önce hiç belirtilmemiş ya da şiddeti artmış üfürüm ifade edilen olgular çocuk kardiyolojisi uzmanları tarafından değerlendirilmelidir.