Ventriküler Septal Defekt (VSD)

Ventriküler Septal Defekt (VSD)

Ventriküler Septal Defekt (VSD) – Karıncıklar Arası Delik

Doğumsal kalp hastalıkları arasında yer alan, kalbin iki karıncığı arasındaki duvarda bir açıklık (delik) olmasıdır. Bu açıklık vasıtasıyla kalbin sol tarafındaki temiz kanın bir kısmı sağ tarafa geçer. Hastanın şikayetlerinin ciddiyeti ve tedavi şekli (ilaç veya ameliyat) büyük ölçüde açıklığın büyüklüğüne, yani buradan geçen kanın miktarına bağlıdır.

Küçük Ventriküler Septal Defekt tanı genellikle ateş, öksürük gibi herhangi bir nedenle doktora gidildiğinde, muayene sırasında üfürümün duyulması ile tesadüfen konulur. Kesin tanı ise, çocuk kardiyoloji uzmanınca yapılan muayene ve ekokardiyografi ile konulur.

Yurt dışından gelen hastamıza VSD kapatılması cerrahisi planlanırken. Basınç düzeylerini ve defekt boyunu ölçmek amacıyla teşhis tedavisi için öncelikle Ekokardiyografi (Kalp Ultrasonu) ile bakılması ve mutlaka netleştirilmesi gerekir. Cerrahi işlemin konforlu ve sağlıklı şekilde ilerlemesi için büyük rol üstlenmektedir.