Hipoplastik Sol Kalp Sendromu 

Hipoplastik Sol Kalp Sendromu 

Hipoplastik Sol Kalp Sendromu 

38 Gebelik haftasında 3115 gr. olarak doğan, Hipoplastik Sol Kalp Sendromu tanısıyla izlediğimiz hastamızı, 3 haftalık zorlu bir süreçten sonra, 21. gününde şifa ile ailesine kavuşturduk. Ekip olarak özverili çalışmanın sonucu olarak mutluyuz, gururluyuz. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımızı en içten dileklerle kutlar başarılarının devamını dilerim.

Hipoplastik Sol Kalp Sendromu

Hipoplastik Sol Kalp Sendromunda, sol atriyum, mitral kapak, sol ventrikül, aort kapağı ve anulusu, çıkan aorta yani kalbin sol tarafı total olarak iyi gelişmemiştir. Sağ taraf ise hipertrofik ve dilate olup, geniş duktus aracılığı ile hem sistemik, hem de pulmoner dolaşım sağlanır.

Hipoplastik Sol Kalp Anomalisi bir bebeğin karşı karşıya kaldığı en zor ve ağır kalp hastalıklarının başında gelir. Tedavisi de buna paralel olarak zor, uzun süreli ve uğraştırıcıdır. Bu sendrom yenidoğan döneminde kaybedilen tüm doğumsal kalp hastalıklarının yaklaşık 1/4 ‘nü oluşturur. Hipoplastik Sol Kalp Sendromu olan bir çocukta, kalbin sol kısım yapılarının tümünde ileri derecede gelişme eksikliği vardır. Mitral kapak, aort kapağı ve aort damarının uzun segmentinde ya tamamen “atrezi” dediğimiz gelişmemişlik veya hipoplazisi (az gelişmişlik) söz konusudur.

Hipoplastik Sol Kalp Sendromu Tanısı

Hipoplastik sol kalp sendromu olan yenidoğanlarda çoğu zaman üfürüm hiç yoktur veya zayıftır. Çocuk Kalp Uzmanı tarafından Fetal ekokardiyografi yöntemi ile tanısı en kolay konan hastalıklardan biridir. Anomalinin bu şekilde önceden teşhis edilmesi erken müdahaleye imkan sağlar. Bu tür bebeklerin doğumunun yenidoğan yoğun bakımı olan merkezlerde gerçekleştirilmesi son derece önemlidir. Ekokardiyografi hipoplastik sol kalp sendromununu teşhis etmenin başlıca yöntemidir. Ekokardiyografi ile kardiyak yapılar hakkında ayrıntılı bilgi edinilebilir.