Anne Karnında Kalp Hastalıklarının Tanısı

Anne Karnında Kalp Hastalıklarının Tanısı

Anne Karnında Kalp Hastalıklarının Tanısı

Yenidoğanlarda en sık görülen doğumsal anomali nedeni Doğumsal kalp hastalıklarıdır. Daha anne karnındayken bebeğin kalbinin incelenmesine olanak veren Fetal Ekokardiyografi yöntemi ile birçok doğumsal kalp hastalığı erkenden teşhis edilebiliyor. Tespit edilen kalp rahatsızlığına doğumda müdahale edilebilmesi için ebeveynler uygun merkezlere yönlendirilerek erken ve doğru girişimin planlanmasının yapılması sağlanabiliyor.

Gebeliğin 16.haftasından itibaren yapılabilen ve annenin karın cildi üzerinden gerçekleştirilen bir ultrason yöntemidir. Fetal Eko olarak da adlandırılmaktadır. Kadın doğum hekiminin takibinizde yapmış olduğu ultrasonun, bebek kalbi için geliştirilen özel problarla yapıldığı bir tetkik olup ideal zamanı 16-24.haftalar arasıdır ancak tüm gebelik boyunca da yapılabilir. Genellikle tüm gebelik süresince birkez Fetal Ekokardiyografi işlemi yapılmaktadır. Bazı klinik durumlarda ise çok yakın kalp takibi gerekebilir; ayda bir, iki haftada bir hatta haftada bir Fetal Ekokardiyografi tekrarlanabilir. Fetal Ekokardiyografi ile günümüzde anne karnındaki bebeğe ait kalp patolojilerinin %80-90’ına tanı konulabilmektedir.

 

Anne karnında iken tespit edilen kalp anomalilerinin çoğunda doğuma kadar beklenilmektedir. Bebek anomaliye bağlı olarak gebelik süresince düzenli izlenmekte ve doğumdan sonra kalpteki yapısal sorun Transtorasik Eko ile değerlendirilmektedir. Bazı kalp hastalıklarında ise doğumdan hemen sonra bebeğe cerrahi veya girişimsel tedavi gerekmekte olup bu gebeler doğumlarını çocuk kardiyolojisi bölümü olan Uzman Çocuk Kalp Doktoru ve kadrosu ile gelişmiş bir hastanede   gerçekleştirmeleri hususunda bilgilendirilir.

Anne Karnında Kalp Hastalıklarının Tanı ve Tedavisi için İstanbul’da çocuk kardiyolojisi bölümü olan Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Atakent Hastanesi, bünyesinde bulundurduğu kalp hastalıklarının tanı ve tedavisinde de deneyimli, pediatrik kardiyoloji, kalp cerrahisi ve anestezi doktorları ile en yeni teknoloji ve olanakları kullanılarak hastalara bu alanda kaliteli hizmet verebilen merkezlerin başında gelmektedir.