Sistolik Üfürüm Nedir?

Sistolik Üfürüm Nedir?

Çocuklarda doğumsal kalp hastalıklarının tanı konulma sürecini en sık başlatan doktor muayene bulgusu kalpte üfürüm duyulmasıdır. Çocuklarda kalpte üfürüm neden olan kalpte delik, darlık gibi doğuştan yani konjenital ya da sonradan meydana gelen yani edinsel kalp hastalığı olabilir.

Ancak kalpte duyulan üfürümlerin büyük bir kısmında masum olabiceği unutulmamalıdır. Diğer bir anlatımla kalpte ciddi bir hastalık olmadan duyulan sesler olarak nitelendirilebilinir.

Üfürümler kalbin çalışmasının hangi safhasında duyulduğuna göre çeşitlere ayrılırlar;

  • Sistolik üfürümler: kalbin kasılması (sistol) sırasında oluşan üfürümlerdir. Aort darlığı, mitral yetmezliği gibi üfürümler bu gruptandır. Ayrıca kalbin kasılmasının neresinde olduğuna göre de gruplanırlar (sistolün başında, ortasında, sonunda, tüm sistol boyunca)
  • Diyastolik üfürümler: kalbin gevşemesi (diyastol) sırasında oluşan üfürümlerdir. Aort yetmezliği ve mitral darlığında duyulan üfürümler buna örnek olarak verilebilir. Bunlar daha düşük frekanslı üfürümlerdir, dolayısı ile daha zor duyulurlar.
  • Sürekli üfürümler: hem sistolde hem de diyastolde duyulan üfürümlerdir. Patent duktus arteriozus, arteriovenöz fistül üfürümleri gibi.

Üfürümler ayrıca duyulma şiddetlerine göre de sınıflandırılır. 1. derece olanlar son derece zor duyulan üfürümler iken, 6. derece olanlar çok yüksek şiddetli üfürümlerdir. 5. ve 6. derece üfürümler aynı zamanda el ile de kedi mırıltısı şeklinde hissedilir (tril). Masum üfürümler çoğunlukla yüksek dereceli olmaz.

 

Üfürüm Tanısı Nasıl Konur?

Üfürümler steteskop ile dinlenirken yukarıda söz ettiğim özelliklerine bakılır. Bunlarla çoğu kez ayırıcı tanıya varılır. Ayrıca kesin tanıya yardımcı olan diğer tanı yöntemleri:

  • EKG
  • AC grafisi
  • Kan testleri (infeksiyon, kalp kası iltihabı -endokardit- tanıları için)
  • Ekokardiyografi: kalp içi boşlukları, kapaklar, doğumsal kalp hastalıkları hakkında değerli bilgiler verir.
  • Kalp kateterizasyonu: koroner anjiyografiye benzer invaziv  olan bu teknik ile kalp içi basınçları, kalp boşlukları, kaçak olup olmadığı ve derecesi, kan örnekleri alınarak kan oksijen düzeyleri gibi ayrıntılı incelemeler yapılabilir. Gerekirse aynı anda koroner anjiyografi de yapılabilir.

 

Doğumsal Kalp Hastalıkları ve Edinsel Kalp Hastalıkları  İstanbul’da Çocuk Kardiyoloji Bölümü alanında gelişmiş imkanlar sunan hastaneler ve Uzman Kardiyoloji Doktorları ile sağlıklı ve başarı şansı daha yüksektir. Üfürüm sebebi ile hastanın tanı, takip ve tedavi işlemi ACIBADEM Atakent Hastanesi, Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Prof. Dr. Tuğçin Bora Polat ve ekibi tarafından gerçekleştirilmektedir.